Jakie złoża występują w Polsce?

Jakie złoża występują w Polsce?

W Polsce występuje wiele złóż, które mogą być wykorzystywane w dowolnych celach. Oczywiście są one wyczerpywalne, dlatego tak ważne jest, aby korzystać z nich racjonalnie. W przeciwnym wypadku za jakiś czas skończą się i nie będziemy mogli ich wykorzystywać. Czym dokładnie są zasoby naturalne? Jak wygląda klasyfikacja surowców mineralnych? Jakie złoża naturalne występują w Polsce? Jakie bogactwa mineralne wydobywane są w Polsce? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników. 

Zasoby naturalne – co to?

Gdybyśmy zdecydowali się na zdefiniowanie zasobów naturalnych, moglibyśmy dojść do wniosku, że są to pewne zasoby, które istnieją bez żadnej ingerencji ludzkości. Mogą być wykorzystywane w wielu procesach technologicznych. Poszukiwanie złóż surowców mineralnych nie należy do najłatwiejszych czynności i wymaga od specjalistów ogromnego zaangażowania. Surowce mineralne wydobywane są najczęściej spod ziemi, jednakże mogą być także pozyskiwane na powierzchni. Wykorzystywane są one do wielu celów gospodarczych, jak chociażby do produkcji paliwa czy jako materiały budowlane. Mają ogromne zastosowanie także w innych gałęziach. Sprawdzają się w przemyśle przetwórczym. Poszukiwanie złóż jest więc dla człowieka bardzo ważne.

Jaka klasyfikacja złóż występuje?

W zależności od tego, w jaki sposób wykorzystywane są surowce mineralne, można je podzielić na kilka charakterystycznych grup. Pierwszą z nich są surowce energetyczne, powszechnie znane jako paliwa. Najczęściej jest to węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa. Drugą grupą są surowce metaliczne. W zdecydowanej większości są to po prostu rudy metali, do których zaliczyć możemy rudy żelaza, cyny, aluminium, miedzi, ołowiu, cynku. Kolejna grupa zwana jest surowcami chemicznymi. Wśród niej wyróżnić możemy sole potasowe, sól kuchenną, węgiel, ropę naftową, gaz, siarkę. Pozostają jeszcze surowce skalne, które często nazywane są surowcami budowlanymi. Do tej grupy należą wapienie, żwiry, piaski, dolomity, marmury, gipsy, granity, margle, a także wiele innych surowców, które wykorzystywane są podczas budowy konstrukcji. Klasyfikacja złóż jest zatem dość intuicyjna i niezbyt skomplikowana. 

Złoża naturalne występujące w Polsce

Poszukiwanie złóż w Wielkopolsce, a także w innych województwach, ma ogromne znaczenie, bowiem ich ilość jest ściśle ograniczona. Jeśli weźmiemy pod uwagę klasyfikację złóż, okaże się, że Polska jest krajem dość zasobnym. W każdej z wcześniej wspomnianych grup znaleźć możemy przynajmniej kilka bogactw. Przykładowo wśród surowców energetycznych w naszym kraju wyróżnić możemy powszechnie stosowany węgiel kamienny, węgiel, brunatny, gaz ziemny, a także w nieco mniejszym stopniu- ropa naftowa. Badania złożowe wykazały również, że w kraju występują surowce metaliczne. Są to kolejno rudy miedzi, rudy cynku i ołowiu, a także rudy żelaza. Badania złożowe na Śląsku, a także w innych regionach kraju ukazały, że znaleźć możemy także surowce chemiczne. Najczęściej jest to sól kamienna, która wykorzystywana jest w naszych kuchniach, sole potasowe, a także siarka. Klasyfikacja złóż na Śląsku wyróżnia także surowce skalne. W naszym kraju jest ich stosunkowo dużo. Do najpopularniejszych zaliczyć możemy piaski, żwiry, marmury, porfiry, melafiry, kredę, granity, dolomity, gipsy, gliny, piaskowce, iły, bazalty.

Jakie bogactwa mineralne wydobywane są w Polsce?

Na dzień dzisiejszy w Polsce największe znaczenie, jeśli chodzi o geologię górniczą na Śląsku czy też w innych rejonach, mają trzy surowce. Pierwszym z nich jest węgiel kamienny, którego złoża znaleźć możemy na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku. Wykorzystywany jest on jako paliwo w cieplnych elektrowniach i gospodarstwach domowych. Jest to także surowiec, który stosowany jest w przemyśle chemicznym, a także w hutnictwie, aby możliwe było wyprodukowanie stali. Geologia górnicza w Wielkopolsce i innych rejonach Polski to także węgiel brunatny znajdujący się w okolicach Konina, Bełchatowa i Turoszowa. Najczęściej jest on spalany w elektrowniach, które znajdują się w okolicach kopalni. Jeśli zdecydowalibyśmy się na transport węgla brunatnego na większe odległości, wówczas jest to nieuzasadnione pod względem ekonomicznym. Geologia górnicza powiązana jest także z rudą miedzi- jej złoża znajdują się w Lubinie i Polkowicach. Surowiec ten przetapiany jest w hutach na czystą miedź. Powstałe wyroby najczęściej sprzedawane są za granice. Ogromne znaczenie ma rozpoznawanie złóż, czym zajmują się doświadczone firmy. Wówczas możemy dowiedzieć się, z jakim surowcem mamy do czynienia w danym miejscu. W Polsce popularnym surowcem mineralnym jest także gaz ziemny, który pozyskiwany jest w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Podkarpaciu. Badania wykazały, że zaspokaja on 40% potrzeb krajowych, co z pewnością jest satysfakcjonującą wartością. Reszta sprowadzana jest z Rosji. Zdecydowanie gorzej wygląda to w przypadku ropy naftowej- jej ilość w Polsce jest ściśle ograniczona.

About

View all posts by