Kontenery morskie na sprzedaż

Kontenery morskie na sprzedaż

Podczas transportu różnymi pojazdami, podczas wykonywania czynności załadunkowych i rozładunkowych, załadowane i puste kontenery morskie na sprzedaż poddawane są różnym obciążeniom. Są to obciążenia mechaniczne, wahania temperatury, krytycznie niskie i wysokie temperatury, intensywne nasłonecznienie, opady. Wszystkie te czynniki stopniowo zmniejszają właściwości kontenerów.

W kontenerach chłodniczych urządzenia chłodnicze i grzewcze mogą ulec awarii, co doprowadzi do uszkodzenia przewożonego ładunku. W naszej firmie oferujemy wyremontowane kontenery morskie na sprzedaż i dokładamy starań, aby wydłużyć okres eksploatacji kontenera i zachować wymagane właściwości i estetykę. W tym celu realizujemy regularną konserwację i naprawy.

Konserwacja i naprawa kontenerów morskich na sprzedaż – przybliżony zakres prac

Konserwacja kontenerów morskich n sprzedaż, podzespołów, zespołów urządzeń chłodniczych i grzewczych (jeśli występują) odbywa się w zaplanowany sposób co miesiąc i podczas każdej naprawy.

Główne czynności konserwacyjne wykonywane przez naszych specjalistów to:

 • Oględziny zewnętrzne pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
 • Sprawdzenie funkcjonalności mechanizmów blokujących.
 • Sprawdzenie stanu elementów złącznych.
 • Dla kontenerów chłodniczych – diagnostyka agregatów chłodniczych i grzewczych, kontrola obwodów elektrycznych i urządzeń elektrycznych, sprawność czujników.

Naprawa kontenerów morskich na sprzedaż

Prace naprawcze są potrzebne w przypadku: uszkodzeń mechanicznych powstałych w sytuacjach awaryjnych, intensywnego rozwoju ognisk korozji, pęknięć, obecności innych wad mogących wpłynąć na właściwości przewożonego towaru.

Główne etapy czynności naprawczych:

 • Likwidacja uszkodzeń blachy, oczyszczenie jej ze śladów korozji, malowanie (na życzenie – w barwach firmowych firmy klienta)
 • Przywrócenie funkcjonalności mechanizmów blokujących.
 • Wymiana uszkodzonych elementów złącznych i wszystkich innych zużytych części.
 • W chłodniach modułach cargo – renowacja materiałów izolacyjnych, styków elektrycznych, wymiana czujników, przekaźników, styczników, naprawa kompresorów, uzupełnianie oleju, tankowanie czynnikiem chłodniczym.

Oprócz czynności naprawczych przeprowadzamy także modernizację kontenerów morskich na sprzedaż, która obejmuje wymianę drzwi, montaż dodatkowych drzwi, dodatkowe mocowania, wyposażenie o różnej konstrukcji i przeznaczeniu.

Etapy konserwacji i naprawy kontenerów morskich na sprzedaż – cysterny

sprzedaż kontenerów morskich
sprzedaż kontenerów morskich

Płyny spożywcze i chemiczne o różnym stopniu agresywności, gazy transportowane są w cysternach. Podczas konserwacji obowiązkowe jest mycie zbiorników przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Jego celem jest całkowite oczyszczenie ścian z pozostałości ładunków o różnych klasach zagrożenia. Ocenę stanu technicznego kontenera przeprowadzamy za pomocą defektoskopii spoin oraz pomiaru grubości blachy.

Przybliżony skład środków naprawczych:

 • Testowanie systemu cieplnego, jeśli to konieczne, przywrócenie jego szczelności.
 • Testowanie okuć, w razie potrzeby – ich naprawa lub wymiana, regulacja.
 • Wymiana uszczelek w mechanizmach wzmacniających.
 • Czyszczenie powierzchni metalu z luźnych warstw, gruntowanie, malowanie.

Inne prace mogą być wpisane do wykazu czynności naprawczych na zamówienie klienta.

Eksploatacja kontenerów chłodniczych – zalecenia dotyczące konserwacji

Kontener chłodniczy to środek do transportu i przechowywania łatwo psujących się produktów, które muszą stworzyć określone warunki dotyczące temperatury i wilgotności. Nowoczesny sprzęt znanych producentów charakteryzuje się wysoką niezawodnością, jednak w celu przedłużenia jego żywotności konieczne jest przestrzeganie zasad eksploatacji i konserwacji. Terminowa konserwacja kontenerów z agregatem chłodniczym zmniejsza ryzyko jego nagłej awarii podczas długotrwałego transportu towarów różnymi środkami transportu.

Kontenery morskie na sprzedaż
Kontenery morskie na sprzedaż

Podczas transportu grupy kontenerów lub przechowywania na terminalu w stanie podłączonym, jest warunkiem normalnej pracy urządzenia, a tym samym bezpieczeństwa ładunku, jest zapewnienie nieprzerwanego zasilania. Aby to zrobić, musisz poprawnie obliczyć wymaganą moc zasilacza.

Po każdym rozładunku w terminalach portowych i na stacjach kolejowych przeprowadzane są niezbędne środki do regularnej konserwacji: mycie i dezynfekcja przedziału ładunkowego. Powierzchnie wewnętrzne obudowy są myte przy użyciu bezpiecznych dla środowiska i higieny związków, które usuwają tłuszcz i zanieczyszczenia biologiczne. Konserwacja kontenerów chłodniczych powinna być wykonywana w specjalnych warunkach jakie są zapewnione w naszej firmie a prace wykonują wykwalifikowani pracownicy dysponujących nowoczesnym sprzętem diagnostycznym.

Czynności konserwacyjne:

 • Specjalne urządzenie wyświetla informacje z ostatnich 90 dni pracy agregatu, co pozwala na ustawienie odchyleń od trybu normalnego, a co za tym idzie na określenie najbardziej problematycznych agregatów kontenerowych.
 • Sprawdzenie integralności kontenera, niezawodności mocowania paneli termoizolacyjnych i wewnętrznej warstwy metalowej.
 • Diagnostyka elektryczna.
 • Sprawdzanie stanu uszczelek na drzwiach.

Po ustaleniu sprawności elementów elektronicznych i szczelności obudowy przeprowadzana jest diagnostyka wycieków czynnika chłodniczego na złączach. Sprawdzamy poziom oleju, elementy mechaniczne. W razie potrzeby dokręcamy łączniki, czyścimy lub wymieniamy filtry oraz węże.

Korzyści z regularnej konserwacji kontenerów chłodniczych

Pełna terminowa konserwacja kontenerów chłodniczych zapewnia:

 • Diagnozowanie problemów w systemie.
 • Eliminacja drobnych uszkodzeń, które mogłyby następnie spowodować poważne awarie, które wymagałyby kosztownych napraw w celu ich usunięcia.

About

View all posts by