Kto wykonuje badania geotechniczne gruntu

Kto wykonuje badania geotechniczne gruntu

Badania geotechniczne http://www.gco-consult.com/ gruntu najlepiej jest wykonywać jeszcze przed dokonaniem zakupu działki. To właśnie od ich wyników zależy sposób postawienia domu. Może także dojść do sytuacji, w której budowa nie będzie w ogóle możliwa. Jeżeli nie przeprowadzimy takich badań przed dokonaniem zakupu gruntu, wtedy należy dokonać ich przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych – jest to ostatni moment na ich wykonanie, później może być już za późno.

Po co wykonuje się badania geotechniczne?

Badanie gruntu pod budowę http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html z reguły nie jest obowiązkowe. Do 2012 roku w większości przypadków wystarczyło posiadać opinię o warunkach gruntowych, która zawarta była przez architekta w projekcie domu lub jego adaptacji. Badania należało wykonać tylko wówczas, gdy dom miał zostać wybudowany na terenie o trudnej lub skomplikowanej strukturze geologicznej. Od roku 2012 sytuacja zmieniła się, jednak nie jest zupełnie jasna. Zgodnie z nowymi przepisami to architekt dokonuje oceny i stwierdza, czy należy skorzystać z usług geotechnicznych. Może się jednak zdarzyć, że architekt nie zleci wykonania badań gruntowych, ale upomni się o nie organ wydający pozwolenie na budowę budynku. Opinia geotechniczna http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/geotechnika.html nie jest z reguły potrzebna w sytuacji, gdy w sąsiedztwie znajdują się obiekty podobne do tego, który mamy zamiar wybudować. Pomimo tego zawsze warto skorzystać z usług badania gruntu i dowiedzieć się czy pod naszym trawnikiem nie kryją się grunty o słabej nośności lub niejednokrotnej strukturze – co może oznaczać niemałe niebezpieczeństwo.

Kategorie geotechniczne

Kto wykonuje badania geotechniczne gruntuPoprzez badania geotechniczne obiekty można zakwalifikować do trzech różnych kategorii. W skład pierwszej kategorii wchodzą: mieszkalne i gospodarcze budynki jednokondygnacyjne oraz dwukondygnacyjne, ściany oporowe, nasypy budowlane do wysokości 3 metrów, a także wykopy – do głębokości 2 metrów. Przed rozpoczęciem wykonania czynności wchodzących w skład kategorii pierwszej prawo nakłada na inwestorów obowiązek dokonania badań z zakresu samego gruntu, jak i wód gruntowych. Do drugiej kategorii geotechnicznej zalicza się obiekty, których realizacja dokonywana jest w prostych i złożonych warunkach gruntowych, takie jak np.: filary mostowe, nabrzeża, kotwy gruntowe, ściany i konstrukcje oporowe utrzymujące grunt lub wodę, a także głębokie fundamenty oraz głębokie i wysokie nasypy. Przed przystąpieniem do budowy obiektów zawartych w grupie drugiej należy dokonać ilościowej i jakościowej oceny oraz analizy gruntu. Trzecia, a zarazem ostatnia, kategoria geotechniczna obejmuje duże obiekty posadowione w niekorzystnych warunkach gruntowych, takie jak np.: wysokie budynki w zabudowie miejskiej oraz takie, które są zagłębione na więcej niż jedną kondygnację w gruncie. Przy wznoszeniu takich budowli inwestor zobowiązany jest do skorzystania z opinii geotechnicznej i sporządzenia oraz przedstawienia pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Komu zlecić badanie geotechniczne?

Badania geologiczne gruntu zlecić można geotechnikowi lub geologowi – w zależności od kategorii geotechnicznej. Zarówno geotechnik, jak i geolog, mogą dokonywać badań i wystawiać ekspertyzy geotechniczne w przypadku budynków z pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej. Natomiast w sytuacji, gdy budynek zakwalifikowany jest do kategorii trzeciej tylko geotechnik może wykonywać takie zadania. Wystawiona przez nich ekspertyza geotechniczna jest dokumentem ważnym dla architekta, gdyż to on będzie projektował dom lub dokonywał adaptacji projektu z katalogu. Specjalistyczne wykonanie takowych badań powinno zostać zlecone profesjonalnej firmie geologicznej. Najprostsze badanie polega na wykonaniu przez specjalistów kilku odwiertów – o głębokości około 3-5 metrów, na podstawie których geotechnik jest w stanie określić warstwy i rodzaj gruntu, a także poziom wód gruntowych. Niekiedy takie badania muszą zostać wzbogacone o dodatkowe badania laboratoryjne. Jednym z obowiązków geotechnika jest przygotowanie specjalnej dokumentacji geotechnicznej – która zostanie przedstawiona architektowi, a w razie potrzeby odpowiednim organom sprawującym nadzór nad budową. Dokumentacja taka powinna zawierać w sobie: mapkę działki – z zaznaczonymi miejscami, w których wykonywane były badania, przekroje geotechniczne stanowiące ilustrację do budowy geologicznej podłoża działki, a także informację o poziomie wody gruntowej. Dodatkowo załączona powinna zostać część tekstowa, w której muszą znaleźć się: geotechniczne parametry gruntu, wnioski wynikające z przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku. W sytuacji, kiedy budowa podłoża jest bardzo skomplikowana konieczne będzie przeprowadzenie dużo dokładniejszej i bardziej szczegółowej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Domy jednorodzinne zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej, więc przed rozpoczęciem ich budowy wystarczy skonsultować się geologiem lub geotechnikiem, którzy dokonają odpowiednich badań geologicznych i wystawią niezbędną dokumentację.

About

View all posts by