Odzież BHP i przepisy BHP

Odzież BHP i przepisy BHP

Odzież BHP i przepisy BHP – Kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia i życia pracowników nie śpią wielu specjalistów BHP oraz właścicieli firm i przedsiębiorców. Z jednej strony kwestie bezpieczeństwa są bardzo kosztowne, z drugiej strony nie zawsze gwarantują pełne bezpieczeństwo. Powinny jednak inwestować w zapobieganie wypadkom pracowniczym. Jednym ze sposobów ochrony zdrowia pracowników jest stosowanie odzieży BHP.

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej lub roboczej. Jednak nie zawsze i nie każde miejsce pracy ma taki obowiązek. Dlaczego więc konieczne jest zapewnienie środków ochrony indywidualnej? Jakie są przepisy dotyczące dostawy odzieży BHP? Kiedy pracownicy powinni nosić kombinezony, a kiedy odzież ochronną?

Odzież ochronna a odzież robocza – jaka jest różnica?

Różnica jest wyraźna i łatwa do zdefiniowania, ale te dwa terminy są często używane zamiennie. Te dwa pojęcia są często łączone w jedno: odzież ochronną. Odzież ochronna ma za zadanie chronić zdrowie i życie pracowników przed szkodliwym działaniem czynników występujących na stanowisku pracy. Dlatego pracodawcy mają obowiązek chronić pracowników, gdy są narażeni na:

 • wysoka lub niska temperatura,
 • wysoki poziom hałasu,
 • substancje żrące,
 • elektryczność,
 • prace przy maszynach – ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Odzież ochronna musi spełniać odpowiednie normy BHP. Jest to jeden z podstawowych środków ochrony osobistej pracowników w miejscu pracy. Inne mogą obejmować np. specjalistyczne obuwie ochronne lub kask.

Odzież robocza spełnia różne role. Ma on na celu ochronę pracownika przed czynnikami, które nie zagrażają bezpośrednio jego zdrowiu i życiu, ale ochronę własnej odzieży przed ewentualnym uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Często służy również do reklamowania firmy lub podkreślenia określonej grupy zawodowej – fartucha lekarza lub fartucha szefa kuchni.

Komfort pracy i odzież ochronna

Dla pełnego komfortu odzież robocza BHP jest zwykle wykonana z wytrzymałej bawełny z mniejszą zawartością flaneli, poliamidu lub wełny. Przy ich produkcji często stosuje się nowoczesne technologie zapewniające oddychalność lub osuszanie (ortalion). Ponadto odzież robocza i ochronna jest często wzmocniona w obszarach szybkiego zużycia. Dlatego specjalne spodnie z nakolannikami są używane podczas pracy na kolanach przez długi czas (brukarz, budownictwo i remonty). Wybierając odzież roboczą warto wybierać rozwiązania dobrej jakości, gdyż tańsze zamienniki często bardzo szybko się niszczą.

Odzież ochronna i robocza – przepisy BHP

Po pierwsze, należy zauważyć, że nie ma przepisów, które dokładnie określałyby, jaka odzież robocza lub jakie konkretne środki ochrony indywidualnej są wymagane na danym stanowisku pracy. Kwestie te są identyfikowane w ramach danej firmy lub zakładu, a decyzje na tych stanowiskach podejmuje kierownictwo firmy. Podejmowane decyzje powinny być objęte regulaminem zakładu pracy, który musi być znany wszystkim pracownikom firmy. Przepisy te powinny również określać kwestię używania własnej odzieży w danej lokalizacji oraz uiszczania ekwiwalentu za potencjalnie zniszczoną odzież.

Odzież BHP i przepisy BHP
Odzież BHP i przepisy BHP

Z drugiej strony, jeśli pracownicy są narażeni podczas pracy na elementy szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia i życia, pracodawcy mają obowiązek nieodpłatnie zapewnić im środki ochrony indywidualnej. Pozostają one jednak własnością pracodawcy i w związku z tym pracownik musi zwrócić je do zakładu pracy po wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy wewnętrzne stanowią inaczej. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom nowej odzieży BHP w przypadku uszkodzenia odzieży podczas pracy.

Polskie prawo stanowi, że odzież ochronna musi być dostosowana do wzrostu pracownika i posiadać odpowiednie atesty. Przykładami takich certyfikatów są oznakowanie CE oraz powiązana dokumentacja techniczna i deklaracje zgodności.

Odzież ochronna to nie tylko odzież, ale także inne środki ochrony. W wielu miejscach pracy pracownicy mogą być narażeni na głośne dźwięki, wpadać na twarde przedmioty lub coś wdychać. Jakim rodzajem odzieży ochronnej jesteśmy zatem?

 • Obuwie chroni stopy pracowników przed niebezpiecznymi elementami. Należy je odpowiednio wzmocnić,
 • Rękawiczki – np. mogą być antystatyczne, termoodporne, izolujące elektrycznie lub odporne na przecięcia,
 • Kask chroni głównie głowę przed urazami mechanicznymi. Często stosowane są w połączeniu z goglami lub przyłbicą,
 • Nauszniki – mają chronić słuch pracowników, najczęściej stosowane są na hali produkcyjnej,
 • Okulary i gogle ochronne – chroniące oczy przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, cieczami, oparami i promieniowaniem UV,
 • Przyłbice ochronne chronią okolice twarzy przed zachlapaniem, cieczą, kurzem czy uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyposażone w filtry chronią również drogi oddechowe pracownika. Powinien być stosowany w miejscach o wysokim stężeniu szkodliwych substancji w powietrzu.

About

View all posts by