Czy wiesz jak przebiega rozwód?

Czy wiesz jak przebiega rozwód?

Czy wiesz jak przebiega rozwód? Rozwód nie jest przyjemnym doświadczeniem. Być może jego przebieg będzie najtrudniejszym okresem w naszym życiu. Są oczywiście rozwody, które kończą się na pierwszej rozprawie, ale są także takie, które trwają latami. Dowiedzmy się zatem jak przebiega rozwód?

Początek postępowania

Na samym początku pragniemy zaznaczyć, że najbezpieczniej będzie się od razu zgłosić o pomoc do doświadczonej kancelarii prawniczej . Pomóc powinien nam adwokat do spraw rodzinnych czy też stricte adwokat rozwodowy. Jednak od razu musimy dać do zrozumienia, że kodeks postępowania cywilnego na stronę, która domaga się rozwodu nie nakłada obowiązku działania z adwokatem.

Jest to nasz wybór. Sama procedura rozwodowa, jak i także wiele innych cywilnych postępować, jest inicjowana na skutek wzniesienia pozwu. Pozew powinien spełniać wszelkie warunki pisma procesowego.

Co zatem powinien zawierać? Na pewno oznaczenie sądu, do którego skierowane jest, imiona i nazwiska stron czy też ich ewentualnych pełnomocników oraz przedstawicieli. Co więcej zawierać powinien oznaczenie rodzaju pisma, podpis strony, osnowę wniosku oraz wymienienie poszczególnych załączników.

Poza powyższymi aspektami pozew zawierać powinien określenie dokładnych żądań, przytoczenie faktycznych okoliczności, które te żądania uzasadniają czy też informację o tym, czy strony podjęły jakąkolwiek próbę mediacji. Opłata do pozwu wynosi sześćset złotych. Tak się właśnie zaczyna proces rozwodowy. Już powyższym możemy mieć niemały problem. Szczególnie, gdy prawo nie jest naszą mocną stroną. Jednak pamiętajmy zawsze o tym, że kancelaria adwokacka może sprawę w zasadzie załatwić za nas.

Czy wiesz jak przebiega rozwód?Rozwód oraz jego przebieg

Podczas procesu rozwodowego nie są dopuszczalne powództwa wzajemne, a do tego nie można wszcząć osobnej sprawy o separację czy też o rozwód. Jednak możliwa jest sytuacja, w której druga strona także żąda rozwoju.

Celem głównym dowodowego postępowania podczas przebiegu rozwoju jest nic innego jak ustalenie okoliczności, które dotyczą rozkładu pożycia, a także okoliczności, które dotyczą wspólnych dzieci oraz ich sytuacji. Kłania się tutaj prawo rodzinne. W zakresie tym są także ustala, czy ewentualny rozwój pomiędzy stronami nosi znamiona trwałości oraz także zupełności.

Czy zostały spełnione przesłanki, które warunkują możliwość orzeczenia rozwoju na gruncie przepisów zarówno kodeksu opiekuńczego, jak i także kodeksu rodzinnego. Rozwiązaniem, które może przyspieszyć mocno przebieg rozwoju, w przypadku, gdy strony nie mają wspólnych dzieci małoletnich jest tak zwane ograniczenie postępowania rozwodowego jedynie do samego przesłuchania stron. W tym kontekście musimy podkreślić, że w przepisie stosownym ustawodawca się posługuje pojęciem dzieci małoletnich, a więc takich, które jeszcze nie ukończyły osiemnastego roku życia.

 W rozwodowym pozwie dochodzić można jednocześnie alimentacyjnych roszczeń. Czy to na dzieci wspólne stron, czy też na rzecz jednego z małżonków od drugiego. Nie można jednak dochodzić tychże roszczeń w innych postępowaniach, podczas trwania procesu rozwodowego. To samo dotyczy kwestii rodzicielskiej władzy czy też samego podziału majątku , który także wywołuje niemałe emocje.

Przebieg rozwodu na sali sądowej

Najczęściej podczas rozwodowego procesu poza małżonkami na sali są także obecni tylko i wyłącznie sędziowie oraz do tego oczywiście pełnomocnicy stron. W roli pełnomocnika najczęściej występuje adwokat czy też radca prawny. W tym przypadku udzielić należy szczególnego pełnomocnictwa, na potrzeby określonej rozwodowej sprawy.

Czasami strony także zgłaszają chęć udziału w procesie rozwodowym tak zwanego męża zaufania. Może nim zostać osoba, która jest bliska stronie. Mąż zaufania jednak nie może zabierać głosu podczas rozprawy sądowej. Są w pierwszej kolejności zawsze sprawdza listę obecności poszczególnych osób, które były zgłoszone. Sąd dzięki tej liście ustala, kto się rzeczywiście stawił na rozprawie. Poza tym sąd także weryfikuje, czy samo zawiadomienie prawidłowo zostało doręczone. Proces rozwodowy zaczyna się zawsze od zadania pytać małżonkom, którzy zamierzają się rozwieść.

Jaki jest następny etap? W następnym etapie następuje przesłuchanie świadków. W tym wypadku małżonkowie mają prawo zadawać im pytania. Po przesłuchaniu każdego świadka z osoba, sąd przechodzi do przesłuchania małżonków, którzy swoje stanowisko przedstawiają, a poza tym mogą się odnieść do zeznać świadków. Etap ostatni tejże procedury rozwodowej to już ogłoszenie wyroku. Bardzo ważną informacją jest to, że małżonek nie musi być obecny podczas ogłaszania wyroku. Jednak jeśli się nie zamierza stawić, to musi złożyć wniosek odpowiedni o dostarczenie wyroku.

Jak widać na załączonym obrazku jest to nieco skomplikowane. Miejmy świadomość, że nie zostały tutaj pokazane żadne przesunięcia, wątpliwości czy też inne “gierki”, które niestety na salach sądowych są przez strony wykorzystywane. Trwanie latami sprawy sądowej nie należy do najprzyjemniejszych. Chcemy mieć to z głowy raz na zawsze.

angielski francuski niemiecki hiszpański

About

View all posts by