Jak powinna wyglądać psychoterapia

Jak powinna wyglądać psychoterapia

W dzisiejszym zabieganym i pełnym stresu świecie, wiele osób doświadcza depresji, różnych lęków czy innych zaburzeń psychicznych. W takich sytuacjach niezbędna może okazać się pomoc psychologiczna. Jak powinna wyglądać psychoterapia i kto może z niej skorzystać?

Terapia psychologiczna a poradnictwo – podstawowe różnice

Każdy z nas zmaga się z wieloma różnymi problemami. Choroby psychiczne, choć często będące tematem tabu, są powszechniejsze, niż nam się może wydawać. Oprócz klinicznych zaburzeń istnieje też i szereg problemów, z którymi trudno poradzić sobie osobom psychicznie zdrowym. Niektórzy potrzebują pomocy w radzeniu sobie z diagnozą choroby somatycznej. Inni przeżywają chorobę bliskiej im osoby. Jeszcze inni nie mogą poradzić sobie ze śmiercią najbliższych. Ponadto na konsultacje psychologiczne  zgłaszają się też osoby, które doświadczają problemów w związku, straciły pracę albo martwią się o członków rodziny.

Kto może zgłosić się po poradę psychologiczną?

W pracy psychologa terapeuty rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje pomocy, jakiej można udzielić klientowi. To, z którego rodzaju skorzysta sam klient, zależeć będzie od jego indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz postawionej przez specjalistę diagnozy. Pierwszy z nich to porady psychologiczne. Przyjmuje się, że porad udziela się zazwyczaj osobom zdrowym, które zgłaszają się po pomoc w kryzysie. W takiej sytuacji wizyty w gabinecie nakierowane są na odnalezienie możliwości poradzenia sobie z problemem. Sięga się więc do zasobów pacjenta i wzmacnia jego samoocenę. Szuka się lepszych metod komunikacji i działania w stresie. Celem ma być zlikwidowanie lub zminimalizowanie odczuwanego dyskomfortu psychicznego.

Dla kogo lepsza może okazać się psychoterapia?

Psychoterapia często różni się od poradnictwa tym, że skierowana jest do osób, które przejawiają zaburzenia zdrowia psychicznego. Mogą to być zaburzenia nerwicowe, czyli lękowe. Zaliczamy do nich między innymi najróżniejsze fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) i zespół lęku uogólnionego. Wśród nerwic wyróżnia się też zaburzenia somatoformiczne, czyli takie, które dają niczym niewytłumaczalne objawy somatyczne. Psychoterapię stosuje się również u osób zmagających się z uzależnieniami. I to nie tylko tymi od środków psychoaktywnych. Mogą to być uzależnienia od hazardu, seksu, a nawet zakupów. To oczywiście nie koniec wskazań. Psychoterapeuci niosą też pomoc tym, którzy cierpią z powodu  zaburzeń afektywnych i psychotycznych. Mowa tu o wszelkich formach depresji, w tym także o zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym oraz o schizofrenii. Pacjentami specjalistycznych poradni zdrowia psychicznego są także osoby, u których zdiagnozowano zaburzenia osobowości oraz zaburzenia rozwojowe.

Psychoterapia dla par i małżeństw

To rodzaj terapii, na który zgłaszać się mogą wszyscy ci, którzy doświadczają kryzysów w związku lub pragną polepszyć wzajemną komunikację. Poradnia małżeńska to więc miejsce nie tylko dla tych, którzy szukają ostatniej deski ratunku. Bez wątpienia mogą się do niej zgłosić wszyscy i to na wszystkich etapach swojego związku. Celem terapii małżeńskiej jest przede wszystkim odbudowanie komunikacji między zgłaszającymi się na nią partnerami. Szczególnie ważne więc jest, by obie strony były w nią podobnie zaangażowane. Ważna jest motywacja, gotowość do zgłębiania problemów oraz gotowość na zmianę. Nawet najlepszy psychoterapeuta nie będzie w stanie pomóc, jeśli to sami klienci nie będą skłonni zaangażować się w proces terapeutyczny. Sesje terapeutyczne dla par przeplatają się często z tymi indywidualnymi. Zależy to od potrzeb i oczekiwań samych klientów. Nie wszystkie problemy mogą być przepracowane wspólnie. Nie wszystkie też powinny być omawiane w więcej niż cztery oczy.

Psychoterapia indywidualna

psycholog terapia Gdynia
psycholog terapia Gdynia

Na terapię indywidualną kierować może psycholog lub psychiatra. Także psycholog małżeński, do którego klient zwrócił się wcześniej wraz z partnerem lub partnerką. Po wstępnej konsultacji ustala się cele, częstotliwość spotkań i przewidywany czas trwania terapii. Ważny jest tak zwany kontrakt, do którego stosować powinien się sam pacjent, jak i psychoterapeuta. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły. Może się okazać, że sesje powinny się odbywać częściej lub rzadziej. Czas trwania samej terapii będzie uzależniony od postępów i chęci samego pacjenta. Psychoterapia krótkoterminowa może zająć do około 20 spotkań. Długoterminowa to nawet kilka lat.

Psychoterapia systemowa

To inaczej terapia rodzinna, która skupia się na rodzinie w oparciu o ogólną teorię systemów. W trakcie jej trwania analizuje się relacje i zachowania wszystkich członków rodziny. Wynika to z założenia, że problemy każdej z osób nie są wyabstrahowane z jego sytuacji rodzinnej. Wszystkie osoby wpływają na siebie nawzajem, tworząc społeczny system zwany rodziną. Nie jest on przy tym prostą sumą swoich elementów składowych. Zachodzące w takim systemie relacje i zmiany wpływają na wszystkie powiązane w nim osoby. Problem jednego z rodziców może rzutować na zdrowie psychiczne dziecka i odwrotnie. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten rodzaj terapii wszystkich członków rodziny.Współczesna psychoterapia dostosowana jest do wymagań ciągle zmieniającego się świata. W profesjonalnym gabinecie pomoc mogą znaleźć wszyscy. I żaden zgłaszany problem nigdy nie zostanie zbagatelizowany.

About

View all posts by