Współczesne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa za pomocą nowoczesnych technologii

Współczesne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa za pomocą nowoczesnych technologii

Współczesne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa za pomocą nowoczesnych technologii: skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem nie jest łatwym zadaniem. Konieczne jest umiejętne zarządzanie poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi naszej firmy. W tym celu nieocenione są informatyczne systemy ERP (Enterprise Resource Planning). Mogą posłużyć do wsparcia pracy osób zajmujących się zarządzaniem zmianami technologicznymi, serwisem, remontami, czy też jakością procesów produkcyjnych.

Właściciele firmy w szczególności doceniają zdolność systemów ERP do tworzenia rzetelnych analiz finansowych. To właśnie obszarów finansów przedsiębiorstwa najwięcej skorzysta na wdrożeniu informatycznych systemów zarządzania.

Jakimi zadaniami zajmują się systemy ERP?

Ich podstawowym zadaniem jest efektywne nadzorowanie wykorzystania zasobów firmy. Systemy ERP składają się z licznych modułów pozwalającą na bieżące zarządzanie na każdym szczeblu działalności organizacji. Z pewnością ułatwi ściślejszą integrację naszej firmy w ramach łańcucha dostaw. Dostępne funkcje systemu ERP zależą od tego, jaki model zdecydujemy się wdrożyć w naszej firmie. W wielu przypadkach istnieje możliwość swobodnego dobierania modłów, które najlepiej spełniają nasze oczekiwania. Mimo to możemy wyróżnić kilka cech, które posiadają praktycznie wszystkie systemy ERP dostępne na rynku.

Chodzi między innymi o konstrukcję modułową, która pozwala na wdrożenie takiego systemu w kilku etapach. Informatyczne systemy zarządzania sprawdzają się podczas integrowania ze sobą różnych podsystemów działających w ramach naszego przedsiębiorstwa. System ERP oprócz obsługi przedsięwzięć wewnątrz przedsiębiorstwa umożliwia skuteczniejszą współpracę z innymi firmami w ramach konkretnego łańcucha dostaw. Dzięki modułowości tego systemu informatycznego w przyszłości możemy dodawać kolejne moduły.

Dlaczego firmy decydują się zainwestować w systemy ERP?

W dzisiejszych czasach umiejętne stosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii jest jednym z warunków odniesienia sukcesu na rynku. Kupując system ERP, możemy w stosunkowo tani sposób poprawić wydajność zarządzania we wszystkich kluczowych obszarach działalności naszego przedsiębiorstwa. Firmy szukają sposobów na usprawnienie produkcji, finansów, czy też logistyki.

Po wdrożeniu informatycznego systemu ERP szybko zaobserwujemy efektywniejsze wykorzystania dostępnych nam zasobów oraz ograniczymy ilość zapasów. U podstaw tego typu narzędzi leży pozyskiwanie i przetwarzanie przydatnych informacji związanych z procesami zachodzącymi wewnątrz przedsiębiorstwa. Oczywiście kluczowym warunkiem jest zapewnienie wysokiej wiarygodności zebranych danych. Stopniowe usprawnianie tych procesów pozwoli nam zostawić w tyle konkurencję, która nie wykorzystuje tego typu systemów ERP.

Czym różni się system ERP od zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania?

Współczesne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa za pomocą nowoczesnych technologii
Współczesne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa za pomocą nowoczesnych technologii

Ten pierwszy służy do wspierania pracowników przedsiębiorstwa podczas zarządzania jego zasobami. W tym celu używane są rozmaite środki komputerowe. Z kolei zintegrowany system oferuje możliwość uzyskania dostępu do każdej z funkcji systemu za pośrednictwem dowolnej stacji roboczej. Istotnym elementem jest ujednolicony interfejs, pozwalający uniknąć niepotrzebnych utrudnień.

Po wprowadzaniu danych tego typu systemu każdy z użytkowników ma do nich dostęp. Automatyczna aktualizacja danych znajdujących się w systemie jest kolejną zaletą zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. Niektóre osoby stosują pojęcia systemu ERP jako synonimu dla zintegrowanych systemów informatycznych. Jest to błąd, gdyż nie każdy system zintegrowany możemy zaklasyfikować do grona systemów ERP.

Stopniowe zmiany zintegrowanych systemów Enterprise Resource Planning (ERP)

Prekursorami systemu ERP były zintegrowane systemy informatyczne MRP (Material Requirements Planning). Oferowały możliwość szczegółowego planowania zakupów niezbędnych materiałów potrzebnych w danym cyklu produkcyjnym. Oprócz tego systemy MRP pozwalały weryfikować stan zapasów oraz pozyskiwać informacji na temat struktury wyrobu (BOM). Pierwszy tego rodzaju system powstał w 1946 roku. Zastąpił on metody EOQ i ROP/ROQ, które były w tamtym czasie powszechnie stosowane.

Sukces systemu MRP zapoczątkował dalszy rozwój tego rodzaju rozwiązań informatycznych. Kolejną wersją były systemy MRP II wzbogacone o zasoby ludzkie i rzeczowe zasoby firmy. W ramach tego systemu możliwe było również analizowanie opracowywanych planów. W rezultacie dochodziło do ściślejszej integracji procesów produkcji i planowania.

Systemy ERP powstały, gdy do systemów MRP II dodano moduły zarządzania finansami. Pewne problemy wynikały z tego, że rzetelne planowania wymaga dostępu do informacji na temat zjawisk zewnętrznych wpływających na działalność przedsiębiorstwa. Umożliwiają to rozmaite technologie internetowe integrujące firmy działające w tym samym łańcuchu dostaw. Postępująca integracja systemów poszczególnych podmiotów spowodowała powstanie systemów ERP II. Obecnie na rynku znajdziemy wersje oferujące szerokie wsparcie dla kadry zarządzającej. Przy ich pomocy udoskonalanie procesów staje się o wiele łatwiejsze.

About

View all posts by