Kto może korzystać z rehabilitacji w domu?

Powrót do normalnego życia po ciężkich wypadkach, czy chorobach bywa często utrudniony, a to z racji powstałych podczas takiego zdarzenia uszkodzeń ciała. Nie zawsze można przy tym doprowadzić do przywrócenia organizmowi wszystkich jego funkcji, ale nawet w takich wypadkach odpowiednio przeprowadzona rehabilitacja znacznie podniesie komfort życia poszkodowanego.

Prawo do rehabilitacji

Jest wiele rodzajów rehabilitacji, na które mogą liczyć pacjenci potrzebujący fizjoterapii, a przysługuje do niej nieodpłatne prawo każdemu pacjentowi podlegającemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Na rehabilitację konieczne jest otrzymanie skierowania i może je wydać lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu albo lekarz rodzinny w przychodni http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/uslugi/diagnostyka/badanie-aparatu-ruchu/. Wyróżnia się rehabilitację kardiologiczną, immunologiczną, ogólnoustrojową, ruchową itp., a zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzane są w wyspecjalizowanych oddziałach stacjonarnych, w warunkach ambulatoryjnych, jak również w warunkach domowych. Ten ostatni rodzaj przysługuje pacjentom w zakresie Narodowego funduszu Zdrowia wówczas, gdy nie mają oni możliwości samodzielnego dotarcia do placówek opieki zdrowotnej.

Jacy pacjenci mają prawo do rehabilitacji w domu?

Na nieodpłatną wizytę fizjoterapeuty w domu mogą liczyć pacjenci:

– ze stanami po zatorach mózgowych, urazach i udarach krwotocznych mózgu, ale tylko w okresie do 12 miesięcy od chwili powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

– z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, ale odpowiadającemu piątemu stopniu niepełnosprawności w skali Rankina. Warunek nie obowiązuje w wypadku dzieci 18. roku życia;

– z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, ale tylko w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania urazu;

– z chorobami przewlekłymi, jak miopatie, choroba Parkinsona, zapalenie wielomięśniowe, rdzeniowy zaniki mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów;

– ze zwyrodnieniem stawów biodrowych lub kolanowych, a także po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, tutaj w w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

– ze złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych, pół roku od dnia zdarzenia;

– a także pacjenci w stanie wegetatywnym lub apalicznym. 

Zabiegi rehabilitacyjne w domu

Wbrew pozorom rehabilitacja przeprowadzana w domu pacjenta nie jest ograniczona wyłącznie do pracy z fizjoterapeutą, polegającą na masażach, czy zajęciach ruchowych, ale może być również wspomagana sprzętowo. Pacjenci otrzymujący skierowanie na rehabilitację mogą liczyć na przeprowadzenie w warunkach domowych następujących zabiegów:

masaże –

 • suchy, częściowy prze min. 15 minut;
 • ręczny leczniczy limfatyczny;
 • mechaniczny leczniczy limfatyczny.

kinezyterapia –

 • indywidualne ćwiczenia fizjoterapeuty z pacjentem bierne, czynno-bierne, metodami neurofizjologicznymi, metodami reedukacji nerwowo-mięśniowej, a także ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje, trwające minimum 30 minut raz dziennie;
 • ćwiczenia wspomagane przez minimum 15 minut;
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem przez co najmniej 15 minut;
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem przez min. 15 minut
 • kierowanie ćwiczeniami izometrycznymi przez min, 15 minut
 • nauka czynności lokomocyjnych  przez min. 15 minut
 • wyciągi i pionizacja;
 • oraz inne formy usprawniania, także przez min. 15 minut.

leczenie polem elektromagnetycznym

elektrolecznictwo – 

do zabiegów elektroleczniczych z zastosowaniem w domu pacjenta zaliczamy:

 • elektrostymulację;
 • galwanizację;
 • jonoforezę;
 • prądy dynamiczne, interferencyjne, KOTZA, TENS, TRABERTA, ;
 • tonolizę;
 • ultradźwięki aplikowane miejscowo;
 • ultrafonoforeza.

światłolecznictwo i termoterapia –

 • balneoterapia;
 • laseroterapia punktowa;
 • miejscowe naświetlanie promieniami widzialnymi, podczerwonymi i/lub ultrafioletowymi;
 • miejscowe okłady z borowiny;
 • skanowanie laseroterapetycznym skanerem;
 • zabiegi fizykoterapeutyczne.

Ogólny czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych

Tutaj trzeba wyraźnie oddzielić rehabilitację przysługującą pacjentowi w ramach ochrony ubezpieczeniowej i gwarantowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia od zabiegów rehabilitacyjnych przeprowadzanych przez pacjenta za własne fundusze http://www.spondylus-rehabilitacja.pl/uslugi/fizykoterapia/jonoforeza/. te drugie nie podlegają bowiem ograniczeniom, a czas ich trwania oraz okres przeprowadzania są już indywidualnie dostosowywane przez rehabilitanta lub fizjoterapeutę do wymagań i potrzeb pacjenta. Prywatnie można również zamówić sobie rehabilitację nawet wówczas, gdy schorzenie umożliwia wyjście z domu i dotarcie o własnych siłach do punktu rehabilitacyjnego, a pacjent dla własnej wygody woli być rehabilitowany w swoim domu.

Ustawowo czas trwania rehabilitacji przeprowadzanej dla pacjenta w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w okresie jednego roku kalendarzowego przy maksimum pięciu zabiegach dziennie. Jednakże w uzasadnionych względami medycznymi przypadkach można czas trwania rehabilitacji wydłużyć. Decyzję taką wydaje lekarz prowadzący pacjenta, ale musi uzyskać pisemną zgodę dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

About

View all posts by